Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Valentina
Prezime
Kirinić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Digitalni ured Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalni ured – CENTRI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijska pismenost u e-učenju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Interactive Systems Development Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Izrada digitalnih publikacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Korisnička sučelja programskih proizvoda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Križevci - projekt UIUP Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Kvaliteta i mjerenja u informatici Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Metode pretraživanja i klasifikacija informacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Metode pretraživanja i klasifikacija informacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Obrada teksta i slike Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odgovornost, inkluzija i održivost Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Opće informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Razvoj interaktivnih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Revizija i kontrola informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Testing and Quality of Software Products Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Testiranje i kvaliteta programskih proizvoda Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje informatizacijom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje kontinuitetom poslovanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje - Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Križevci Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Sisak Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Ured i uredsko poslovanje – Zabok Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USIRIS – Informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USRIS 2022 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu