Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Petra
Prezime
Grd

Naziv kolegija
(2023./2024.) Application of biometric methods in forensics Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Biometrijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Digitalna državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Državni i upravni informacijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Informacijsko ratovanje i računalni kriminal Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Information systems security Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Internet Security Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Odabrane teme iz biometrije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovna primjena biometrijskih tehnologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovna primjena biometrijskih tehnologija - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovni informacijski sustavi državne uprave Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Poslovni informacijski sustavi državne uprave - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Primjena biometrijskih tehnologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Primjena biometrijskih tehnologija - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Selected Chapters in Biometrics Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost informacijskih sustava - centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost interneta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sigurnost interneta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Sustavi fizičke i logičke kontrole pristupa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) Upravljanje incidentima i računalna forenzika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USIRIS – Informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2023./2024.) USRIS 2022 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu