Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Boris
Prezime
Božić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Anatomija - izv. fizioterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija - izv. fizioterapija Pakrac Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija -radiološka tehnologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija- izv. MLD Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija- izv. sestrinstvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija- radna terapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija- red. fizioterapija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija- red. MLD Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija- red. sestrinstvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Anatomija- sanitarno inženjerstvo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija i patologija rada Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija s patofiziologijom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija s patofiziologijom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija vježbanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Funkcijska anatomija lokomotornog sustava Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet