Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tihana
Prezime
Lubina

Naziv kolegija
(2023./2024.) KOLEGIJ NASTAVNIKA INFORMATOLOGIJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) KOMUNIKACIJA POMOĆU INTERNETA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) ORGANIZACIJA I POSLOVANJE INFORMACIJSKIH USTANOVA I. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) ORGANIZACIJA I POSLOVANJE INFORMACIJSKIH USTANOVA II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Organizacija i poslovanje knjižnica Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) POSLOVNO KOMUNICIRANJE Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Praktičan rad III Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PRAKTIČNI RAD Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PRETRAŽIVANJE INTERNETA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) PROJEKTNI RAD U INFORMACIJSKIM USTANOVAMA Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Službene publikacije kao informacijski izvori Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) SVEUČILIŠNO KNJIŽNIČARSTVO Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Upravljanje informacijskim ustanovama Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM USTANOVAMA I. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Uvod u arhivistiku Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Filozofski fakultet