Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Biljana
Prezime
Juričić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Aerodromski simulator Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe V Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe VI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Kontrola zračnog prometa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Oblasni simulator Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Prilazni simulator Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Sustav zrakoplovnog informiranja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Sustavi upravljanja zračnim prometom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorija kontrole zračnog prometa I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorija kontrole zračnog prometa II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Upravljanje kapacitetom i protokom zračnog prometa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Upravljanje protokom zračnog prometa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Upravljanje rizičnim situacijama Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Zrakoplovna fiziologija i psihologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti