Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Radišić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Navigacijski sustavi u zrakoplovstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Operacije bezposadnih letjelica Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Operativni postupci u zrakoplovstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Sustavi upravljanja zračnim prometom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorija leta helikoptera Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorijska priprema i praksa letenja - avion II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorijska priprema i praksa letenja - avion III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorijska priprema i praksa letenja - avion IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Teorijska priprema i praksa letenja I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Upravljanje kapacitetom i protokom zračnog prometa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Zrakoplovna navigacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Zrakoplovna navigacija I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Zrakoplovna navigacija II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2019./2020.) Zrakoplovno izviđanje i nadzor Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti