Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Radišić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe V Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Istraživački seminar iz sustava zračne plovidbe VI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Navigacijski sustavi u zrakoplovstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Operacije bezposadnih letjelica Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Operativni postupci u zrakoplovstvu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Sustavi upravljanja zračnim prometom Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorija leta helikoptera Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorijska priprema i praksa letenja - avion II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorijska priprema i praksa letenja - avion III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorijska priprema i praksa letenja - avion IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorijska priprema i praksa letenja - helikopter IV Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Teorijska priprema i praksa letenja I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Upravljanje kapacitetom i protokom zračnog prometa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Zrakoplovna navigacija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Zrakoplovna navigacija I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Zrakoplovna navigacija II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2022./2023.) Zrakoplovno izviđanje i nadzor Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti