Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Žufić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Akademska komunikacija na engleskom jeziku / Comunicazione accademica in lingua inglese Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Anglosaksonski svijet I. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Anglosaksonski svijet II. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Čitanje stručne literature na engleskom jeziku Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Engleski jezik 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Engleski jezik 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Govorne vježbe 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Govorne vježbe 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Govorne vježbe 2 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Govorne vježbe 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Govorne vježbe 3 / Laboratorio linguistico di lingua inglese 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Govorne vježbe 4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Njemački jezik 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Uvod u gramatiku engleskog jezika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti