Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Pinjatela

Naziv kolegija
(2023./2024.) Asistivna i rehabilitacijska tehnologija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Asistivna i rehabilitacijska tehnologija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim oštećenjima Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Praktikum iz odabranog kolegija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Praktikum iz odabranog kolegija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Uvod u metode rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Volonterski rad Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet