Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Pinjatela

Naziv kolegija
(2022./2023.) Asistivna i rehabilitacijska tehnologija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologija III Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praktikum iz metoda rehabilitacije osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim oštećenjima Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Praktikum iz odabranog kolegija Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Uvod u metode rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Volonterski rad (REH, 1. semestar) Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Volonterski rad (REH, 2. semestar) Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Volonterski rad (REH, 3. semestar) Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Volonterski rad (REH, 4. semestar) Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Volonterski rad (REH, 5. semestar) Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2022./2023.) Volonterski rad (REH, 6. semestar) Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet