Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Serhatlić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje keramike IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje papira D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje papira D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje papira D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje papira D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Uvod u konzerviranje i restauriranje kože Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Uvod u specijalistička usmjerenja - keramika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju