Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Toni
Prezime
Miljak

Naziv kolegija
(2018./2019.) Algoritmi i strukture podataka Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Baze podataka Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Business Intelligence Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
(2018./2019.) Crisis management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Diplomski rad Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Economics of International Hospitality and Tourism Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika međunarodnog hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika poduzeća Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika poduzeća Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika startup poduzeća Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika ugostiteljstva Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika u ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Ekonomika (Zg) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Enterprise Economics Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Erasmus Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Financial Management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Financijski menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Financijski menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Građa računala Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Integracija računala i telefonije Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Istraživanje tržišta u sportskom menadžmentu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Izabrane teme iz kineziologije Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Krizni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Kulinarstvo u hotelijerstvu i ugostiteljstvu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Management of sporting facilities and events Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Marketing menadžment u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Market research in sports management Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni marketing u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodni menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Međunarodno trgovačko pravo (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment selektivnih oblika turizma ZG Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment sportskih objekata i manifestacija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Menadžment ZG Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Mrežno programiranje Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Nautički turizam Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Numerička matematika Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Operacijski sustavi Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove marketinga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove marketinga (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove prava s trgovačkim pravom Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove računovodstva Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove računovodstva Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove računovodstva (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove računovodstva (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove računovodstva (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Osnove računovodstva (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poduzetništvo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovna matematika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni njemački jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni projekt u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni projekt u turizmu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Povijest sporta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Povijest sporta (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Principles of Accounting Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Računalni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Skriptni programski jezici Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sociologija sporta i sportskog menadžmenta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sociopsihološki aspekti velikih sportskih natjecanja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Socio-psychological aspects of big sporting events Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sommelierstvo Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sommelierstvo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sponsorship in sport Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sponzorstvo u sportu Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportska industrija i tržišta Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski menadžment I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski menadžment I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportski projekti Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sportsko pravo Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa III (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa II (R) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) STRUČNA PRAKSA II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa I (R) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Stručna praksa I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) STRUČNA PRAKSA I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sustav kvalitete Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Teorija sportskog treninga Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Tjelesna i zdravstvena kultura IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Turistička geografija Zg Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u francuski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u njemački jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Web programiranje na strani poslužitelja Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Završni rad Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn