Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirko
Prezime
Cobović

Naziv kolegija
(2023./2024.) E - poslovanje Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) E - ured Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Ekonomija u digitalnom okruženju Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Građa računala i perifernih uređaja Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel
(2023./2024.) Informatika Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Informatika Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Operacijski menadžment Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Poslovanje u digitalnom društvu Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Pretraživanje podataka i dokumentiranje Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel
(2023./2024.) Projektni menadžment Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Računalni praktikum Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Računarstvo zasnovano na uslugama Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel
(2023./2024.) Stručna praksa Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti
(2023./2024.) Stručna praksa I Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti