Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Josip
Prezime
Stojšić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Brza izrada prototipa Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Kompoziti i polimeri Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Kompoziti i polimeri Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Konstruiranje polimernih proizvoda Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Montaža proizvoda Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Nove proizvodne tehnologije Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Optimiranje parametara tehnološkog procesa Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Preradba polimernih materijala Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Proizvodni postupci I Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Projektiranje proizvodnih sustava Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Projektiranje proizvodnih sustava Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Projektiranje tehnologija Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Recikliranje i ekološko zbrinjavanje proizvoda Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Tehnologična izrada proizvoda Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
(2023./2024.) Tehnologija I Sveučilište u Slavonskom Brodu, Tehnički odjel