Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Bogoslav
Prezime
Šefc

Naziv kolegija
(2020./2021.) Anatomija drva (DTO) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Anatomija drva (ŠO) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Anatomska građa drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Istraživanje fizikalnih i mehaničkih svojstava drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Makroskopska svojstva i tekstura drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Metode istraživanja strukture drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Modifikacije drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Specijalni proizvodi od drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Strukturna svojstva drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Tehnička svojstva drva 2 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Tehnološka svojstva drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Tehnološke karakteristike drva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Terenska nastava 1 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Terenska nastava 2 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Terenska nastava 3 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Terenska nastava 4 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
(2020./2021.) Zaštita drva 1 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije