Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mihajlo
Prezime
Lojpur

Naziv kolegija
(2023./2024.) Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Anesteziologija, reanimatologija, intenzivno liječenje i liječenje boli Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Bolnička hitna medicina Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Diplomski rad Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Klinička njega u hitnim stanjima Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Klinička praksa utemeljena na dokazima Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Klinička propedeutika u hitnoj medicini Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Kliničke vještine I Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Kliničke vještine II Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Kliničke vještine III Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Organizacija, administracija i kvaliteta u hitnoj medicini Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Proces zdravstvene njege Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Urgentna stanja u medicini Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2023./2024.) Završni rad Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija