Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Violeta
Prezime
Moretti

Naziv kolegija
(2023./2024.) Hrvatski jezik u poslovnom pismu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Književni izvori za rimsku povijest Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Latinska deskriptivna gramatika I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Latinski jezik 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Latinski proseminar 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Latinski proseminar 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodička praksa (studij latinskog) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Metodika nastave latinskog jezika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Osnove teorije jezika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Osnove teorije jezika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Osnove teorije jezika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Osnove teorije jezika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Recepcija antike u zapadnoj kulturi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Rimska književnost - epika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Svjetska književnost I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Svjetska književnost I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Terenska nastava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Terenska nastava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Terenska nastava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Terenska nastava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Uvod u hrvatski latinizam I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Uvod u hrvatski latinizam II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Uvod u književnost starog vijeka Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Uvod u srednjovjekovni latinitet Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet