Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Violeta
Prezime
Moretti

Naziv kolegija
(2020./2021.) Antički utjecaji na englesku književnost Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Diplomski rad Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Književni izvori za rimsku povijest Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Latinska deskriptivna gramatika I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Latinski jezik 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Latinski proseminar 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Latinski proseminar 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Metodička praksa Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Osnove teorije jezika_1P Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Osnove teorije jezika_2P Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Rimska književnost - Epika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Rimska književnost - Historiografija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Terenska nastava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Uvod u filologiju Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Uvod u hrvatski latinizam II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Uvod u književnost starog vijeka Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2020./2021.) Uvod u srednjovjekovni latinitet Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet