Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Bečić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Economic Integrations and Regional Policy Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Economic Integrations and Regional Policy Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Ekonomika brodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Ekonomika i politika međunarodne razmjene Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Ekonomika iskorištavanja broda Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Ekonomske integracije i regionalna politika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Gospodarski sustav EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Gospodarski sustav EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Macroeconomics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Macroeconomics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Makroekonomija II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Makroekonomija otvorenog gospodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Makroekonomija otvorenog gospodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Menadžment u brodarstvu i lukama Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Microeconomics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Microeconomics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Mikroekonomija II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Monetarna politika Europske Unije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Open economy macroeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Open economy macroeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Programi i fondovi EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Strateški menadžment i poslovna politika brodarskih poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Teorija poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju