Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Bečić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Economic Integrations and Regional Policy Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Ekonomske integracije i regionalna politika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Gospodarski sustav EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Industrijska politika i globalizacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Macroeconomics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Makroekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Makroekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Makroekonomija II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Makroekonomija otvorenog gospodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Međunarodno poslovanje i digitalna transformacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Menadžment u brodarstvu i lukama Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Microeconomics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Monetarna politika Europske Unije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Odabrane teme iz makroekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Open economy macroeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Programi i fondovi EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Strateški menadžment i poslovna politika brodarskih poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju