Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Bečić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Economic Integrations and Regional Policy Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Ekonomika brodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Ekonomika iskorištavanja broda Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Ekonomske integracije i regionalna politika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Gospodarski sustav EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Gospodarski sustav EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Industrial policy and globalisation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Industrijska politika i globalizacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) International business and digital transformation Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Macroeconomics II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Makroekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Makroekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Makroekonomija otvorenog gospodarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Međunarodna ekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Međunarodno poslovanje i digitalna transformacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Menadžment u brodarstvu i lukama Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Menadžment u brodarstvu i lukama Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Menadžment u pomorstvu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Odabrane teme iz makroekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Open economy macroeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Programi i fondovi EU Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Selected topics in macroeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Strateški menadžment i poslovna politika brodarskih poduzeća Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2023./2024.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju