Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Moira
Prezime
Kostić Bobanović

Naziv kolegija
(2020./2021.) Engleski jezik Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Engleski jezik Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Engleski jezik Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Engleski jezik I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Engleski jezik I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Engleski jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Engleski jezik I/3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Engleski jezik I/3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Engleski jezik II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Engleski jezik II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2020./2021.) Engleski jezik II (skriveno) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Engleski jezik I (skriveno) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Poslovna komunikacija na engleskom jeziku Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Poslovna komunikacija na engleskom jeziku (skriveno) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Talijanski jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"