Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Moira
Prezime
Kostić-Bobanović

Naziv kolegija
(2023./2024.) Engleski jezik I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2023./2024.) Engleski jezik I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Engleski jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Engleski jezik I/3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Engleski jezik I/3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Engleski jezik I1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Engleski jezik I2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Engleski jezik I3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Engleski jezik I4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Engleski jezik II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2023./2024.) Engleski jezik II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Engleski jezik II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2023./2024.) Govorne vježbe 4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Metodika nastave engleskog jezika II. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Metodika nastave engleskog jezika II. / Didattica della lingua inglese 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Metodika nastave engleskog jezika III. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Metodika nastave engleskog jezika III. / Didattica della lingua inglese 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Njemački jezik I/2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Poslovna komunikacija na engleskom jeziku Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2023./2024.) Poslovni engleski jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Talijanski jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"