Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marli
Prezime
Gonan Božac

Naziv kolegija
(2023./2024.) Management Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Menadžerske vještine Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Menadžerske vještine u radu s ljudima Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Menadžment Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Organizacija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Osnove modernog upravljanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Poslovno odlučivanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Strategijski menadžment Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Strateški menadžment i strategija ljudskih resursa Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Strateški menadžment u kulturi i turizmu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Upravljanje efikasnošću Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Upravljanje promjenama u zdravstvu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Vještine projektnih menadžera Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Vodstvo i organizacijska kultura Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Završni rad Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"