Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Violeta
Prezime
Šugar

Naziv kolegija
(2023./2024.) Društvene inovacije i poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Inovacije i kvaliteta u turizmu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Inovacije i poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Lean start-up Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Međunarodno poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Međunarodno poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Međunarodno poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Obiteljsko poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Poduzetništvo i gospodarstvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Poduzetništvo u turizmu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Uvod u poduzetništvo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"