Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vladimir
Prezime
Legac

Naziv kolegija
(2023./2024.) Akademski diskurs na engleskome jeziku Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Anglofone kulture Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik odgojiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik učiteljske struke 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Fonetika i fonologija engleskog jezika Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Integrirane jezične vještine na engleskom jeziku 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Integrirane jezične vještine na engleskom jeziku 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezična i komunikacijska kompetencija na engleskom jeziku Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Jezične vježbe engleskog jezika 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Komunikacijska gramatika engleskog jezika 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Komunikacijska gramatika engleskog jezika 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet
(2023./2024.) Kreativne nastavne aktivnosti na engleskom jeziku 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet