Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Zadro

Naziv kolegija
(2023./2024.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Hematologija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Hematologija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Hematologija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Hematologija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Klinička biokemija s hematologijom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Klinička biokemija s hematologijom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Koagulacija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Koagulacija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Molekularna dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Novosti u laboratorijskoj dijagnostici poremećaja zgrušavanja Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Novosti u laboratorijskoj hematologiji i imunohematologiji Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Transfuziologija s imunohematologijom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Transfuziologija s imunohematologijom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet