Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Mirošević

Naziv kolegija
(2018./2019.) Automatsko upravljanje plovnim objektima Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodska električna mreža Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodska elektrotehnika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodska elektrotehnika i elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodska elektrotehnika i elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodska elektrotehnika i elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodska elektrotehnika i elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodske električne mreže Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Brodske visokonaponske tehnologije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Brodski električni strojevi i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Brodski električni strojevi i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Električna mjerenja i instrumentacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Električni poriv broda Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Energetska elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Energetska elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove elektrotehnike I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove elektrotehnike I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove elektrotehnike i elektronike Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Osnove elektrotehnike II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Pomorska elektroenergetska postrojenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2018./2019.) Zaštita električnih strojeva i uređaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo