Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marija
Prezime
Mirošević

Naziv kolegija
(2019./2020.) Automatsko upravljanje plovnim objektima Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska električna mreža Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska elektrotehnika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska elektrotehnika i elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska elektrotehnika i elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska elektrotehnika i elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodske električne mreže Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Brodske visokonaponske tehnologije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Brodski električni strojevi i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Brodski električni strojevi i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Električna mjerenja i instrumentacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Električni poriv broda Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Energetska elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Energetska elektronika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Osnove elektrotehnike I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Osnove elektrotehnike i elektronike Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Osnove elektrotehnike II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Pomorska elektroenergetska postrojenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Zaštita električnih strojeva i uređaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo