Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Nakić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Engleski jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Engleski jezik 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Engleski jezik 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Engleski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Engleski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Engleski jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Engleski jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Engleski jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Engleski jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Standard Chinese Language 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Standard Chinese Language 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Standard Chinese Language 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Standard Chinese Language 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Standardni Kineski jezik I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Standardni Kineski jezik I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2019./2020.) Standardni Kineski jezik I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo