Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Toni
Prezime
Kujundžić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Contemporary viticulture Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Oplemenjivanje voćaka , vinove loze i rasadničarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Oplemenjivanje voćaka, vinove loze i rasadničarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tehnologija vina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tehnologija vina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vinogradarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vinogradarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vinogradarstvo I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vinogradarstvo I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) VINOGRADARSTVO I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vinogradarstvo II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vinogradarstvo II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) VINOGRADARSTVO II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Voćarstvo i vinogradarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek