Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Karolina
Prezime
Vrandečić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Bolesti povrća i cvijeća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Bolesti povrća i cvijeća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Bolesti ratarskih kultura Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Bolesti ratarskih kultura Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Bolesti sjemena Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ecology of plant pathogens and prognostic models Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fitopatologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fitopatologija I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fitopatologija I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fitopatologija I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fitopatologija II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fitopatologija II Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Paraziti sjemena Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Praktični tečaj iz zaštite bilja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Praktični tečaj iz zaštite bilja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Štetočinje u voćnjacima i vinogradi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Zaštita od bolesti i štetnika u voćarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Zaštita od bolesti i štetnika u voćarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Zaštita ratarskih kultura Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek