Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Klapec

Naziv kolegija
(2023./2024.) Alternativni oblici prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Etika prehrane u kontekstu održivog razvoja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija probave Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Integrativna fiziologija i prehrambena biokemija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Interakcija hrane i lijekova Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Interakcija hrane i lijekova Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Nutricionistički aspekti pripreme hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Nutricionistički aspekti pripreme hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme iz toksikologije hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Opasnosti vezane uz hranu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Prehrambena biokemija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Redukcijske dijete i prevencija debljine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Redukcijske i alternativne dijete Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Toksikologija hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Toksikologija radne sredine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet