Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Klapec

Naziv kolegija
(2021./2022.) Alternativni oblici prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Fiziologija probave Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Integrativna fiziologija i prehrambena biokemija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Interakcija hrane i lijekova Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Interakcija hrane i lijekova Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Nutricionistički aspekti pripreme hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Nutricionistički aspekti pripreme hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Odabrane teme iz toksikologije hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Opasnosti vezane uz hranu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Osnove tehnologije vina i ulja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Prehrambena biokemija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Redukcijske dijete i prevencija debljine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Redukcijske i alternativne dijete Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Toksikologija hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Toksikologija radne sredine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet