Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tomislav
Prezime
Klapec

Naziv kolegija
(2020./2021.) Alternativni oblici prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Fiziologija probave Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Integrativna fiziologija i prehrambena biokemija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Interakcija hrane i lijekova Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Interakcija hrane i lijekova Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Nutricionistički aspekti pripreme hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Nutricionistički aspekti pripreme hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Odabrane teme iz toksikologije hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Opasnosti vezane uz hranu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrambena biokemija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Redukcijske dijete i prevencija debljine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Redukcijske i alternativne dijete Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Toksikologija hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Toksikologija radne sredine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet