Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jadranka
Prezime
Pavić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Društveno korisno učenje u zdravstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Društveno korisno učenje u zdravstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Društveno korisno učenje u zdravstvu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kliničke vježbe Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacija s javnošću Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Komunikacija s javnošću Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Sestrinska skrb za obitelj Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Sestrinska skrb za obitelj Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Sestrinstvo i mediji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Sestrinstvo i mediji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Sestrinstvo u obitelji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Sestrinstvo u obitelji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Specijalna zdravstvena njega II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega djeteta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega osoba s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega osoba s invaliditetom Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega u zajednici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstvena njega u zajednici Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet