Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Darko
Prezime
Modun

Naziv kolegija
(2021./2022.) Biokemija lijekova Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Diplomski rad Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Farmaceutska kontrola kakvoće Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Farmaceutska skrb i samoliječenje Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Farmaceutski oblici Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Farmaceutsko zakonodavstvo Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Farmakologija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Farmakologija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Izborni predmet: Fitoterapija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Izborni predmet: Kozmetologija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Kakvoća prirodnih ljekovitih proizvoda Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Klinička farmacija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Magistralni pripravci Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Opća farmakologija Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Pharmacology Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Rational Pharmacoterapy Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Specijalna farmakologija I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Specijalna farmakologija II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Stručna praksa I Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Stručna praksa II Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Stručna praksa III Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Stručna praksa IV Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Stručno osposobljavanje Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
(2021./2022.) Uvod u farmaciju Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet