Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sarajko
Prezime
Baksa

Naziv kolegija
(2020./2021.) Čvrstoća Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Čvrstoća Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Grijanje i klimatizacija Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Grijanje i klimatizacija-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Konstrukcijsko modeliranje-EI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Konstrukcijsko modeliranje-EI-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Konstrukcijsko modeliranje-OG Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Konstrukcijsko modeliranje-OG-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mehanika Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mehanika Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mehanika fluida Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mehanika fluida-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mjerenje u termotehnici Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Mjerenje u termotehnici-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Oblikovanje pomoću računala Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Oblikovanje pomoću računala-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Osnove automatike (TTI) - izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Osnove automatike (TTS) Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Računalne vizualizacije Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Računalne vizualizacije - izborni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Računalne vizualizacije - izborni izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Računalne vizualizacije-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehnička dokumentacija i propisi Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehnička dokumentacija i propisi -izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehničko crtanje - EI Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehničko crtanje-EI-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehničko crtanje-OG Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Tehničko crtanje-OG-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljački softver Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Upravljački softver-izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Vodovodne i plinske instalacije Međimursko veleučilište u Čakovcu
(2020./2021.) Vodovodne i plinske instalacije -izvanredni Međimursko veleučilište u Čakovcu