Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sonja
Prezime
Eterović

Naziv kolegija
(2020./2021.) Njemački jezik Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Njemački jezik A I Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik A I Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik A II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik A II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik A III Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik A III Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik B I Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik B I Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik B II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik B II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik B II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik B II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik I Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik I Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik I (1/2) - PR.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik I (2/2) - PR.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik II Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Njemački jezik II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik II Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik II Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
(2020./2021.) Njemački jezik II (1/2) - PR.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Njemački jezik II (2/2) - PR.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A I (1/2) - UG.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A I (2/2) - UGO.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A II (1/2) - UGO. STRUC. RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A II (2/2) Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A II (2/2) - UGO. STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A III (1/2) - UGO.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A III (2/2) Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik A III (2/2) Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B I (1/2) Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B I (1/2) - UG.STRUC.IZV. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B I (2/2) Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B I (2/2) - UGO.STRUC.IZV. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B II (1/2) Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B II (1/2) - UGO.STRUC.IZV. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B II (2/2) Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B II (2/2) - UGO.STRUC.IZV. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B III (1/2) - UGO.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu
(2020./2021.) Poslovni njemački jezik B III (2/2) - UGO.STRUC.RED. Veleučilište u Karlovcu