Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Antonia
Prezime
Treselj

Naziv kolegija
(2023./2024.) ENGLESKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 1 Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
(2023./2024.) ENGLESKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 2 Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
(2023./2024.) NJEMAČKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 1 Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
(2023./2024.) NJEMAČKI JEZIK U GRAĐEVINARSTVU 2 Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
(2023./2024.) S Engleski jezik II Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) S Njemački jezik I Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) S Njemački jezik II Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) S Njemački jezik III Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik I - Engleski Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik I - Njemački Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik I A - Njemački Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik II - Engleski Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik II - Njemački Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik II A - Njemački Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik III - Engleski Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik III - Njemački Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik III A - Njemački Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Strani jezik IV A - Njemački Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet