Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Milan
Prezime
Hibšer

Naziv kolegija
(2023./2024.) Harmonija na glasoviru I Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Harmonija na glasoviru II Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Improvizacija Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Improvizacija I Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Improvizacija II Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Improvizacija liturgijskih skladbi Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Liturgijsko pjevanje i dirigiranje 1 Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Liturgijsko pjevanje i dirigiranje 2 Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Liturgijsko sviranje Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Liturgijsko sviranje 1 Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Liturgijsko sviranje 2 Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Organografija Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje - izborni I Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje - izborni II Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje - izborni III Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje - izborni IV Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje - izborni V Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje 1 Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje 2 Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje I Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje I - dodatni sat Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje II Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje II - dodatni sat Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje III Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje III - dodatni sat Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje IV Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje IV - dodatni sat Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje V Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Orgulje V - dodatni sat Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Osnove organografije Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Vježbe za liturgijska slavlja I Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Vježbe za liturgijska slavlja II Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Vježbe za liturgijska slavlja III Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet