Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Iva
Prezime
Lopižić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Državna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Javni menadžment Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Komparativna javna uprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Komparativna javna uprava - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalna samouprava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Lokalne javne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Multi-Level Governance and Regional Development Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Nauka o javnoj upravi I. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Nauka o javnoj upravi II. Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Organizacija javne uprave u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Organizacija porezne službe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Organizacija uprave i socijalnih službi Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Organizacija uprave i socijalnih službi - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Suvremene upravne doktrine Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Temeljni komparativni upravni sustavi Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravljanje decentralizacijom Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost - seminar (GR 1) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost - seminar (GR 2) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost (Turnus A) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Upravna znanost (Turnus B) Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Višestupanjska uprava i regionalni razvoj Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet