Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Marinko Vučić
Izvođači nastave
Opis kolegija
- Povijest anesteziologije - Periop. prehrana. - Prijeanestezijski pregled i priprema bolesnika za anesteziju i kirurški zahvat. - ASA-klasifikacija bolesnika - Hemodinamski monitoring u anesteziji - Indukcija u anesteziji: Intravenski i inhalacijski anestetici, mišićni relaksansi, opijati - Komplikacije opće i regionalne anestezije - Poslijeanestezijska skrb - Regionalna anestezija - Neuroaksijalna anestezija - Periferni nervni blokovi - Srčani zastoj-kardiopulmonalna reanimacija - Postupci osnovnog održavanja života (BLS) i automatska vanjska defibrilacija (AED) - Osnovne i napredne mjere - Održavanja dišnog puta - Prepoznavanje ritmova srčanog zastoja. - Defibrilacija - Postupci neposrednog održavanja života (ILS) - Opskrba politraumatiziranog bolesnika - Postupci pri neurotraumi (mini neurološki pregled, AVPU skala) - Akutna respiratorna insuficijencija - Intenzivno liječenje bolesnika - Mehanička ventilacija - Dekompenzacja srca, Kardiogeni šok, AIM - Zatajivanje srca i krvotoka, kardiogeni šok, infarkt srca, poremećaji provođenja - Šok, sepsa i sindrom višeorganskog zatajivanja. - Akutna bol - Kronična bol - Akupunktura u liječenju boli - EWS skoring sistem (rano prepoznavanje životno ugroženog bolesnika u bolničkim uvjetima)