Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Timski rad u sestrinstvu

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Martina Smrekar
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
- Definiranje pojma timskog rada, vrste timova, upravljanje timom. - Analizirati mogućnosti za uspješan rad u timu. - Pojasniti argumentirane činjenice za kvalitetan rad. - Prepoznati greške u komunikacijskim kanalima koje utječu na djelotvornost tima. - Oblikovati uspješnog vođu tima. - Unaprijediti komunikaciju unutar članova tima. - Razvijanje vještina problemskog rješavanja situacije unutar timova. - Definirati hijerarhiju upravljanja u timskom radu. - Učinkovito delegiranje zadataka i holistički pristup. - Definirati uzroke neuspjeha rada u timu. - Rješavanje sukoba između pojedinca i grupe. - Učinkovito smanjivanje predrasuda u timskom radu.