Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kemijska analiza hrane

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Jasna Bošnir
Opis kolegija
Program obuhvaća pojmove vezane uz zdravstvenu ispravnost namirnica te analitičke metode za izolaciju i identifikaciju pokazatelja zdravstvene ispravnosti hrane. Programom su obuhvaćene sljedeće metode: metode izolacije i identifikacije toksičnih metala i polumetala, pesticida polikloriranih bifenila (PCB), policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH), mikotoksina, histamina, ostataka veterinarskih lijekova (antibiotici i sulfonamidi), ortofosforna kiselina, konzervansi, sintetska bojila, metode utvrđivanja nutritivne vrijednosti hrane (kiselost, mliječna mast, isparni ostatak) iz raznih medija. Predmetom su obuhvaćene i one vrste zagađivala hrane koji toksično djeluju na zdravlje ljudi (mikotoksini, histamin, PCB, PAH), te procesi koji se odvijaju u ljudskom organizmu prilikom konzumiranja takve hrane. Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja (određivanje pesticida i PCB-a u svježem voću i povrću i njihovim proizvodima, određivanje toksičnih metala, histamina, nitrita i nitratra u mesu i mesnim proizvodima, te ribi i proizvodima od ribe. Određivanje antibiotika i sulfonamida u mlijeku i mliječnim proizvodima, dječjoj hrani i mesu peradi. Određivanje konzervansa, ortofosforne kiseline i sintetskih bojila u voćnim sokovim i osvježavajućim bezalkoholnim pićima. Određivanje mikotoksina u žitaricama i njihovim proizvodima, mlijeku i mliječnim proizvodima te dječjoj hrani. Određivanje PAH-ova u dimljenim mesnim proizvodima i raznim vrstama ulja. Određivanje nutritivne vrijednosti hrane u gotovim obrocima hrane - iz dječjih vrtića). Student samostalno izvod svaku vježbu, o tome vodi pismeni zapis, a rezultat vježbe svojim potpisom potvrđuje voditelj vježbi.