Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Analiza vode

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Sandra Šikić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Sonja Tolić
Opis kolegija
Terenski pregled i uzorkovanje vode. Pokazatelji kakvoće vode i zdravstvene ispravnosti vode za piće. Bakteriološka, virološka i biološka analiza; fizikalna, kemijska i radiološka analiza. Testovi za kontrolu čišćenja vode za piće i otpadnih voda. Testovi kakvoće rekreacijskih i rehabilitacijskih voda. Zakonodavstvo. Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja (Uzorkovanje vode, konzerviranje uzoraka vode, čuvanje, ambalaža, fizikalna analiza vodemutnoća, prozirnost, boja, miris, temperatura, pH vode, određivanje suspendirane i taložive tvari, određivanje ukupne tvrdoće, kalcijeve tvrdoće, alkaliteta, određivanje klorida, kloriranje vode, određivanje klora, određivanje permanganatnog indeksa, određivanje BPK5, određivanje amonija, nitrita, nitrata, bakteriološka analiza vode -koliformne bakterije, fekalni coli, broj bakterija na agaru, određivanje organskih otapala i trihalometana (plinska kromatografija), određivanje teških metala (AAS), validacija metoda, interpretacija rezultata). Student samostalno izvodi svaku vježbu, o tome vodi pismeni zapis, a rezultat vježbe svojim potpisom potvrđuje voditelj vježbi.