Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kemija 1

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Lana Feher Turković
Opis kolegija
PREDAVANJA - Kemija kao prirodna znanost - Komponente tvari - Kemijske veze - Struktura atoma - Stehiometrija formula i kemijskih reakcija - Plinovi - Kapljevine i čvrste tvari - Kemijska kinetika - Kemijska ravnoteža - Termokemija - Kiseline i baze - Soli i puferi SEMINAR - Fizikalne veličine i mjerne jedinice - Osnove kemijskog računa (brojnost tvari, množina tvari, atomska i molarna masa, empirijska i molekulska formula spoja, određivanje molekulskih formula iz udjela elemenata, stehiometrija kemijskih reakcija) - Redoks reakcije - Mjerodavni reaktant - Otopine i njihova svojstva (iskazivanje sastava otopina, koligativna svojstva otopina) - Ravnoteža u otopinama elektrolita; pH - Puferi - Reakcije neutralizacije - Hidroliza soli; produkt topljivosti - Plinski zakoni - Termokemija LABORATORIJSKE VJEŽBE - Uvod u laboratorijski rad - Priprema otopina - Kvalitativna anorganska kemijska analiza - Kvalitativna organska kemijska analiza - Kvantitativna volumetrijska kemijska analiza - alkalimetrija i acidimetrija - Kvantitativna volumetrijska kemijska analiza - manganometrija i jodometrija