Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Asistivna tehnologija u radnoj terapiji

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivan Ugarković
Izvođači nastave
Ime i prezime
Damir Gluhak
Opis kolegija
Ortopedska pomagala (vrste, povijest primjene pomagala). Primjena pomagala u rehabilitaciji. Osnove ortopedske tehnike u izradi proteza. Protetika donjih udova. Amputacija donjih udova-uzroci, vrste. Protetička opskrba s obzirom na različite razine amputacija, dob, dodatne bolesti. Rehabilitacija osoba s amputacijom donjih udova (prijeoperacijska faza; poslijeoperacijska faza; predprotetička faza; protetička faza). Algoritam - program protetičke rehabilitacije. Škola hodanja s protezom. Aktivnosti svakodnevnog života s protezom, uloga radnog terapeuta, edukacija klijenata. Protetika gornjih udova. Vrste proteza. Indikacije za pojedine vrste proteza. Rehabilitacija osoba s amputacijom ruku. Trening aktivnosti svakodnevnog života s protezom. Ortotika. Podjela ortoza: ortoze udova i ortoze trupa. Ortoze donjih udova (Ortoze za gležanj-stopalo AFO; ortoze za koljeno, gležanj i stopalo KAFO; ortoze za kuk, koljeno, gležanj i stopalo HKAFO; Ortoze za kukove i Ortoze za koljena). Ortotski tretman u rehabilitaciji neuromuskularnih bolesnika. Ortotika gornjih udova (šaku, lakat i rame). Elektronska pomagala (funkcionalna električna stimulacija;FES). Ortoze trupa; vrste prema namjeni (imobilizacijske, potporno rasteretne, korektivne). Pregled biomehaničkog djelovanja pojedinih ortoza trupa. Ortopedska obuća i ulošci. Pregled biomehaničkog djelovanja. Pomagala za kretanje - štapovi, štake, hodalice, invalidska kolica. Pomoćna pomagala i tehnička pomagala za obavljanje aktivnosti svakodnevnog života. Načela adaptacije stambene i radne okoline, odnosno okoliša s primjenom rehabilitacijskih pomagala.