Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Neurofacilitacijska terapija

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Uvod u neurofacilitacijsku terapiju: temeljni principi, pregled tehnika neurofacilitacije i povijesni razvoj, područje primjene neurofacilitacije. Primjenjena neurofiziologija: organizacija SŽS-a, putovi kontrole, motorička kontrola i učenje, senzomotorički, vizuelni i vestibularni sustav, neuroplastičnost. Normalni pokret: osnove normalnog pokreta, posturalni set, posturalna kontrola i selektivnost pokretanja, analiza posturalnih setova. Procjena u neurofacilitacijskoj terapiji: opći principi procjene, ICF, specifične metode procjene (testovi), nalaz. Tretman pacijenta: opći principi tretmana, specifične tehnike tretmana, ciljevi tretmana, pozicioniranje, transferi, principi facilitacije normalnog pokretanja. Posturalni set: praktična analiza posturalnog seta, površine oslonca i podupiranja, utjecaj gravitacije na držanje. Analiza sjedećeg posturalnog seta: oblici sjedenja, funkcionalne aktivnosti u sjedenju, facilitacija aktivnosti u sjedenju. Analiza ležećeg posturalnog seta: okretanje na bok, pozicioniranje, selektivnost zdjelice, selektivna aktivnost kuka i koljena. Analiza uspravljanja: uspravljanje iz ležanja u sjedenje, uspravljanje iz sjedenja u stajanje, važnost reakcija uspravljanja. Analiza stojećeg posturalnog seta: funkcija stajanja, prijenosi težina u stajanju, analiza i facilitacija hoda, facilitacija stabilnosti i selektivnosti hoda. Analiza funkcionalnog pokretanja gornjih ekstremiteta: skapulohumeralni ritam, selektivna ekstenzija lakta, analiza i facilitacija pokreta šake i prstiju, aktivnosti dnevnog života.