Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metode procjene u radnoj terapiji

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Andreja Bartolac
Izvođači nastave
Opis kolegija
Mjesto radno-terapijske procjene unutar radno-terapijskog procesa. Koraci u radno-terapijskoj procjeni. Prikupljanje relevantnih informacija dobivenih procjenom drugih članova tima. Temelji radnoterapijskog intervjua; polustrukturirani i strukturirani. Identifikacija problema klijenta u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Uvod u problemski pristup uočavanja poteškoća u obavljanu svakodnevnih aktivnosti. Globalna procjena okupacijskog izvođenja. Specifičnosti procjene u skladu s odabranim teorijskim modelom. Specifičnosti procjene djece i odraslih. Aktivnost kao osnovni radno-terapijski medij; utjecaj svakodnevnih aktivnosti na ljudski život i zdravlje. Terminologija: zadatak, aktivnost, okupacija. Kategorizacije aktivnosti prema teorijskim modelima: CAOT, AAOT. Analiza aktivnosti kao univerzalna metoda procjene u radnoj terapiji. Dimenzije aktivnosti: osvještavanje i identifikacija aktivnosti prikladnih za analizu. Odnos uloga i aktivnosti. Analiza aktivnosti na makro, mezo i mikro razini. Oblikovanje analize aktivnosti i okupacijsko mapiranje. Sastavnice analize aktivnosti: motoričke, senzoričke, perceptivne, kognitivne, afektivne i duhovne sposobnosti i vještine potrebne za obavljanje aktivnosti, te njihova procjena. Analiza fizičke, socijalne, kulturološke, ekonomsko-političke okoline u kojoj se aktivnosti odvijaju. Procjena rizika za vrijeme obavljanja aktivnosti. Gradacija i adaptacija aktivnosti. Sinteza aktivnosti. Dokumentiranje analize aktivnosti. Instrumenti radno-terapijske procjene: standardizirane i nestandardizirane procjene, specifične procjene, samoprocjene: metodologija provođenja i interpretacija dobivenih rezultata. Aktualne procjene samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena. Procjena sposobnosti (senzo-motoričkih i psiho-socijalnih) koje utječu na mogućnost obavljanja aktivnosti. Procjena okoline (prostorne, socio-kulturološke i gospodarstvene) i njenog utjecaja na obavljanje aktivnosti. Analiza rezultata procjene, te uočenih poteškoća. Razumijevanje podataka dobivenih procjenom, sažimanje i stvaranje temelja za izradu plana intervencije. Bilježenje postupka procjenjivanja i rezultata procjene, dokumentiranje rezultata procjene. Pisanje radno-terapijskog izvješća. Predmet se veže uz Stručnu prksu I. na kojoj student uvježbavaju provođenje različitih metoda procjene, te analize aktivnosti u kliničkom okružju.