Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Klinička onkologija

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ana Mišir Krpan
Izvođači nastave
Ime i prezime
Ivan Milas
Jasna Radić
Opis kolegija
Epidemiologija malignih bolesti Biologija raka (značaj pojedinih gena i kromosomskih promjena u nastanku raka, širenje raka, uloga imunološkog sustava) Klinički aspekti malignih bolesti dostupni kod anamneze i fizikalnog statusa bolesnika, uključujući procjenu općeg stanja i psiho-fizički profil onkoloških bolesnika Osnovna dijagnostička shema u onkologiji te njena modifikacija ovisno o sjelu tumora (algoritam pretraga i postupaka uključujući fizikalni pregled, molekularnu i laboratorijsku dijagnostiku, patohistološku dijagnostiku, citologiju, metode lokalizacije tumora) Radiološki dijagnostički postupak (primjena konvencionalne rentgenske dijagnostike, kompjuterizirane tomografije, magnetne rezonancije, ultrazvučne dijagnostike, pozitronske emisijske tomografije s obzirom na sjela pojedinih tumor te mogućnosti i nedostatke pojedinih metoda u otkrivanju, stupnjevanju te kasnijem praćenju onkoloških bolesnika) Primarni nuklearnomedicinski dijagnostički postupak Osnovni terapijski postupci kod malignih bolesti (kirurgija, radioterapija, sistemska terapija koja uključuje primjenu hormonske terapije, kemoterapije i imunoterapije) Radioterapija i sitemska terapija (postupci pripreme bolesnika, primjena CT simulatora i konvencionalnog simulatora, provođenje 3D konformalne radioterapije, kemoterapija, imuno terapija i hormonska terapija) Ostali terapijski postupci kod malignih bolesti (intervencijska radiologija, laserska terapija, fotodinamička terapija, gensko liječenje tumora, hipertermija) Dijagnostika i liječenje tumora glave i vrata i tumora središnjeg živčanog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora dišnog sustava i sredoprsja (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora probavnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora mokraćnog sustava i muškog spolnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja).Dijagnostika i liječenje tumora dišnog sustava i sredoprsja (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora probavnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora mokraćnog sustava i muškog spolnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora endokrinološkog sustava i solidnih malignih tumora dječje dobi (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora ženskog spolnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora dojke (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja).Dijagnostika i liječenje tumora kože i tumora nepoznatog primarnog sijela (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje hitnih stanja u onkologiji i potporno i simptomatsko liječenje i palijativna medicina Prevencija i rana dijagnostika Kontrolni dijagnostički prikazi u tijeku terapije.