Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Klinička citologija

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Opis kolegija
Osnovni elementi građe stanica i njihova uloga u funkciji pojedinih vrsta stanica. Uzimanje materijala za citološku pretragu: citološka punkcija površinskih organa pod kontrolom ultrazvuka ? free hand ? tehnikom, otisak bioptičkog materijala, iscjedak ( endokrinološka citologija ), razmaz vulve, VCE razmazi, ekskohleat endocervikalnog kanala, punktat ovarija, plodna voda, ( ginekološka citologija ), iskašljaj, bris četkice, KAS, BAL, TBP, transtorakalni punktat, ( pulmološka citologija ), washing, brushing ( urološka citologija). Tehnička obrada materijala za citološku analizu, način analiziranja citološkog punktata, vrste stanica i epitela, osnovna i specijalna bojenja u citologiji. Citokemijske i imunocitokemijske metode u citološkoj dijagnostici, molekularne tehnike u citologiji: PCR, in situ hibridizacija, pretrage protočnom citometrijom, morfometroija kompjutoriziranom analizom stanične slike. Indikacije, kontraindikacije, prednosti i nedostaci citološke metode, prijeoperacijska i intraoperacijska citološka dijagnostika, citodijagnostička metoda u induciranju i praćenju terapije. Normalan i patološki citološki nalaz, klasifikacija citoloških nalaza, citološki kriteriji malignosti, citološko diferenciranje vrsta tumora. Upale, vrste upala, proliferacijski procesi, tumori u endokrinološkoj, ginekološkoj, pulmološkoj, gastroenterološkoj, urološkoj citološkoj dijagnostici. Primjena ultrazvuka ( UZV ) u prijeoperativnoj citodijagnostici, osnove ultrazvuka, UZV valovi, aparati, sonde, izvođenje i prednosti citološke punkcije pod kontrolom UZV, punkcija površinskih tkiva ? free hand ? tehnikom i dubljih organa, klinička vrijednost ultrazvukom vođene punkcije.