Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kirurgija s traumatologijom

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Opći dio - Povijest i razvoj kirurgije, Podjela operacija prema regijama i vrstama, Temeljni principi rada u kirurgiji, asepsa i antisepsa. Principi kliničkog pregleda kirurškog bolesnika, Preoperacijska procjena i priprema bolesnika za operaciju. Anesteziologija i reanimatologija: lokalna i opća anestezija, Priprema bolesnika za anesteziju, Komplikacije pojedinih vrsta anestezije, Mehanička ventilacija. Rana: vrste, obrada i cijeljenje rane, komplikacije rane, šavovi u kirurgiji. Kirurške infekcije i antibiotici u kirurgiji. Komplikacije u kirurgiji: poremećaj respiratorne funkcije, duboka venska tromboza i tromboembolija. Ozljeda i (neuro-endokrini i metabolički) odgovor organizma na ozljedu. Krvarenje, krvne grupe, transfuzija krvi i krvnih derivata. Nadoknada tekućine i elektrolita. Sindrom šoka. Specijalni dio - neurokirurgija, vaskularna kirurgija, plastična i rekonstruktivna kirurgija, torakalna i kardijalna kirurgija, abdominalna kirurgija, urologija, traumatologija.