Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Teorija i praksa fizioterapije

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Sadržaj kolegija:

Povijest fizioterapije. Definicija fizioterapije, djelokrug rada fizioterapeuta, uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji, razvoj današnje fizioterapije, fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Fizioterapija u Republici Hrvatskoj i svijetu. Razine organiziranja fizioterapije: ambulantna, bolnička, patronažna. Timska suradnja i preduvjeti za timsko djelovanje. Modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci. Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti. Uloga istraživanja u fizioterapiji.

ISHODI UČENJA:

Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

• opisati pojam fizioterapije i djelokrug rada fizioterapeuta;

• analizirati i razlikovati uloge fizioterapeuta u kliničkom okruženju i ostalim domenama rada;

• nabrojati klinička područja djelovanja fizioterapije i fizioterapeuta;

• opisati i razlikovati osnovne sastavnice procesa fizioterapije i terminologiju u fizioterapiji;

• opisati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova i timske suradnje;

• opisati značaj reguliranja i poštivanja standarda u struci, te djelovanju u nacionalnim i

 inozemnim strukovnim organizacijama


KONZULTACIJE: PONEDJELJKOM OD 10 -11 SATI, Ksaver 209, soba 113
                           ON LINE PREMA PRETHODNOM DOGOVORU - PONEDJELJAK OD 11-12 SATI