Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Fizioterapijska procjena

Vrsta studija
Stručni prijediplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Opis kolegija
Svrha procjenjivanja u fizioterapiji. Subjektivni pregled, anamneza, opservacija, palpacija, postupci mjerenja i testovi u fizioterapiji. Antropometrijske mjere, mjerenje aerobnog kapaciteta i izdržljivosti, procjena integriteta i mobilnosti zglobova, mjere opsega pokreta; mjere mišićne jakosti - manualni mišićni test, dinamometrija, testiranje izometričke i izokinetičke jakosti mišića; procjena posture; procjena boli; procjena integriteta kože, procjena refleksne aktivnosti; procjena aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalnih aktivnosti svakodnevnog života; procjena hoda, lokomocije i balansa; ergonomska i biomehanička procjena; procjena upotrebe pomoćnih i adaptivnih sredstava; specifične fizioterapijske metode i sustavi procjene. Dokumentiranje i interpretiranje rezultata procjene, te korištenje u planiranju i definiranju ciljeva fizioterapijske intervencije.