Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kvantitativno ocjenjivanje ekoloških rizika

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Dinko Puntarić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Općenito o načelima ocjenjivanja izloženosti i učinaka. Karakteriziranje rizika, ocjenjivanje rizika, smanjenje rizika. Prepoznavanje opasnosti po zdravlje, odnos doze i učinka, ocjenjivanje izloženosti i integrirana ocjena rizika. Ocjenjivanje opasnosti za zdravlje od onečišćenja na temelju toksikoloških i fizikalno-kemijskih svojstava; određivanje odnosa doze/koncentracije i odgovora/učinka: učinci bez praga razine izloženosti i učinci s pragom razine izloženosti. Profesionalne izloženosti, neprofesionalne izloženosti. Mjerenje izloženosti u ocjenjivanju rizika za okoliš. Voda: točkasti i difuzni izvori emisije, biodegradacija, MacKay modeliranje. Zrak: kategorizacija, MacKay modeliranje, atmosferska degradacija, vlažna i suha depozicija. Tlo: vlažna i suha depozicija, biodegradacija, ispiranje, MacKay modeliranje. Načela kvantitativnog ocjenjivanja rizika za zdravlje čovjeka, polukvantitativno ocjenjivanje rizika. Matematičko modeliranje odnosa razine izloženosti i jačine učinka i razine izloženosti i učestalosti učinka, rekonstruktivna i prognostička ekstrapolacija. Modeli za učinke s pragom razine izloženosti i za učinke bez razine praga izloženosti. Izvori onečišćenja: industrijski, kućanski, prometni, poljoprivredni. Učinci onečišćenja na plankton, terestrijalne biljke, biomasu, terestrijalne životinje, akvatičke biljke i bentičke ekosustave. Prethodna i konačna studija utjecaja na okoliš pri izgradnji ili rekonstrukciji objekata, kvalitativna i kvantitativna prognoza promjene kakvoće okoliša izgradnjom objekta: utjecaj na atmosferu, hidrosferu, pedosferu, biološki okoliš, kulturološki okoliš.