Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Mikotoksikologija

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Jasna Bošnir
Izvođači nastave
Opis kolegija
Sadržaj predmeta osigurava studentu da savladavanjem gradiva stekne znanja o osnovnim pojmovima vezanim uz mikotoksine i mikotoksikoze. Sadržajem su obuhvaćene osnovne skupine mikotoksina kao što su aflatoksini, ohratoksini, trihoteceni, toksini iz skupine fumonizina i zearalenona i njihova toksična svojstva. Sadržajem predmeta obrađuju se i posebne skupine hrane specifične za nastajanje određenih skupina mikotoksina, tehnike izolacije i identifikacije mikotoksina te zakonski propisi. Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja. Određivanje aflatoksina (B1, B2, G1, G2 i M1) iz specifičnih skupina hrane TLC tehnikom, ELISA tehnikom, HPLC i LC-MS tehnikom. Određivanje ohratoskina A iz žitarica, određivanje zearalenona iz specifičnih skupina hrane, određivanje patulina iz voćnog soka jabuke, određivanje fumonizina (B1, B2, B3) iz proizvoda od žitarica, određivanje trihotecena (DON) iz dječje hrane.