Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Unapređenje mentalnog zdravlja i prevencija psihičkih poremećaja

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Igor Filipčić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Epidemiologija psihijatrijskih poremećaja; uloga medicinskih sestara u programima prevencije i promocije mentalnog zdravlja; suvremena načela ustrojstva sustava zaštite mentalnog zdravlja; ustrojstvo sustava javnog zdravstva i zaštite mentalnog zdravlja u Hrvatskoj; mogućnosti prevencije psihijatrijskih poremećaja; načela provođenja preventivnih programa na području mentalnog zdravlja; programi prevencije suicida, skrb za psihijatrijske bolesnike u zajednici; uloga medicinskih sestara u skrbi za psihijatrijske bolesnike u zajednici; uloga sestara u organizaciji i provođenju terapijskog plana (?case management?); programi zaštite mentalnog zdravlja u posebnim sredinama: vrtići, škole, radna okolina; načela provođenja promotivnih programa na području mentalnog zdravlja; istraživanja na području preventivnih programa mentalnog zdravlja, metode procjene učinkovitosti preventivnih i promotivnih programa na području mentalnog zdravlja; multidisciplinarna suradnja u programima mentalnog zdravlja; upravljanje programima promocije i prevencije na području mentalnog zdravlja.