Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Dječja i adolescentna psihijatrija

Vrsta studija
Stručni diplomski
ECTS bodova

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Psihički razvoj djeteta i adolescenta; psihičke reakcije djece/adolescenata na akutnu, kroničnu tjelesnu bolest ili invalidnost; psihijatrijski poremećaji u dječjoj i adolescentnoj dobi (pervazivni poremećaji, poremećaji privrženosti, anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, hiperkinetski poremećaji, poremećaji ponašanja, poremećaji hranjenja, psihoze u dječjoj i adolescentoj dobi) - epidemiologija, etiologija, klinička slika, komorbidnost, diferencijalna dijagnoza i terapija; učestvovanje sestre u procjeni, dijagnozi i terapiji psihijatrijskih poremećaja - timski i individualni pristup u radu s djecom, adolescentima, roditeljima; osnove individualnog, grupnog i obiteljskog psihoterapijskog rada s djecom/adolescentima i obiteljima.